In 2004 bestaat er in Vlaanderen al een programma voor neonatale gehoorscreening. Sommige ziekenhuizen binnen de Franse Gemeenschap nemen ook initiatieven, maar er is nog geen sprake van een georganiseerde screening.

Er wordt een werkgroep van experts samengesteld. Onder politieke impuls van C. Fonck, minister van Jeugd, Jeugdhulp en Gezondheidszorg in de Franse Gemeenschap, stelt de werkgroep zichzelf tot doel om een protocol uit te werken voor het opzetten van een programma voor de systematische neonatale gehoorscreening.

Het programma gaat officieel van start in 2006 in de materniteiten die op vrijwillige basis toetreden. Het protocol wordt bekrachtigd door het regeringsbesluit van de Franse Gemeenschap in 2009. Dit besluit legt het organisatorische kader vast van het programma en belast een Referentiecentrum met de coördinatie. CEPIP (Centre d’Epidémiologie Périnatale) is bevoegd voor deze taak en wordt erkend door de minister voor een hernieuwbare termijn van 6 jaar.