Het regeringsbesluit van 2009, dat het protocol vastlegt voor het programma voor de systematische neonatale gehoorscreening in de Franse Gemeenschap, bepaalt de verschillende actoren van het programma. Het bepaalt en erkent een Centrum voor Digitale Gegevensverzameling, aan wie de materniteiten de gegevens bezorgen via een digitale interface. CEpiP krijgt deze taak toevertrouwd.

De ziekenhuizen die nog niet over een digitaal uitwisselingssysteem beschikken, bezorgen hun gegevens aan het CEpiP via de screeningcentra voor stofwisselingsziekten.

De verzamelde gegevens zijn van persoonlijke aard en specifiek bestemd voor het screenen en diagnosticeren.