CEpiP werkt vooral samen met ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance) en de ziekenfondsen.

De samenwerking met ONE (referentie-instelling voor kinderen en fondsenwerver), mikt op de opvolging van de financiële, administratieve en wettelijke kwesties met betrekking tot het programma, het Referentiecentrum en de digitale verzameling van gegevens. De samenwerking met de ziekenfondsen behelst de vergoeding van de financiële tussenkomst door de ouders.

CEpiP wil ook een samenwerking uitbouwen met de centra voor de opvang van dove en slechthorende kinderen, en met de verantwoordelijken van het screeningprogramma buiten de Federatie Wallonië-Brussel.