CEpiP informeert over het programma en sensibiliseert professionals, ouders, toekomstige ouders en de brede bevolking over het belang van de neonatale gehoorscreening. Concreet gaat het om het creëren en verspreiden van brochures of affiches, het op verzoek schrijven van informatieve artikels en het samenwerken met ONE rond de digitale communicatiemiddelen (het updaten van de website over de screening www.depistageneonatal.be).