Wij willen onze praktijken en ons denkwerk verbreden en ons werk in perspectief plaatsen. Daarom werken we samen met zowel de plaatsen van kennisverspreiding rond dit onderwerp, als met de instanties die bevoegd zijn voor de evaluatie en de wetenschappelijke opvolging van ons werk.

  • Het delen van resultaten bij externe tussenkomsten

De resultaten en informatie over het opzet van het programma worden mondeling of schriftelijk gedeeld, en ook naar aanleiding van lokale en internationale conferenties en professionele bijeenkomsten.

  • Ondersteunen van het stuurcomité en de wetenschappelijke raad

CEpiP woont de vergaderingen bij van het stuurcomité onder het voorzitterschap van ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance), met als functie het programmaverloop te evalueren. Het werkt ook samen met de wetenschappelijke raad, die de raad van bestuur van de vzw adviseert over de wetenschappelijke kwesties bij de verwezenlijking van de missies. De wetenschappelijke raad heeft ook als taak om bij te staan, krachtlijnen voor de acties van de vereniging voor te stellen en kritiek te leveren op het gedane werk.