CEpiP analyseert de factoren van foetomaternale mortaliteit en morbiditeit en hun evolutie in de tijd, en publiceert jaarlijks een rapport over de perinatale gezondheid per Gewest. De rapporten komen tot stand op basis van de officiële medische en sociaal-demografische gegevens van de levend en levenloos geboren kinderen. Ze omvatten een beschrijvende analyse, temporele vergelijkingen en analyses van het verband tussen de eigenschappen van de moeder en de perinatale gezondheidsindicatoren.

De analyse van de perinatale gezondheid biedt een werkinstrument voor de verantwoordelijken van de volksgezondheid, de materiniteiten en de professionals die in contact komen met zwangere vrouwen, jonge moeders en boorlingen. Op basis daarvan kunnen zij prioriteiten stellen, hun praktijken evalueren, waarschuwen over de risico’s van zwangerschap en bevalling, en de opvang verbeteren. De politieke beleidsmakers in het domein van de volksgezondheid kunnen op hun beurt de strategieën en promotieprogramma’s rond perinatale gezondheid optimaliseren, en de praktijken en prestaties evalueren. De analyse van deze indicatoren geeft een goed beeld van de behoeften en de nodige acties.

Elke materniteit ontvangt een persoonlijk rapport met de eigen gegevens en de positie tegenover de andere Brusselse en Waalse materniteiten.

Sommige jaren buigt CEpiP zich eveneens over een meer specifiek thema, gekozen in functie van de tendensen of van diverse aanvragen die het programma diepgaander bestudeert.