Het programma perinataliteit wil de professionals in het werkveld bewustmaken van het belang van het verzamelen van geldige en betrouwbare perinatale indicatoren en doodsoorzaken.

Er vindt regelmatig overleg plaats met de verantwoordelijken uit het werkveld (materniteiten en gemeenten). Het doel: informeren over de specifieke problemen die iedere betrokkene ondervindt, toelichtingen geven bij wat onduidelijk is, vragen van het team beantwoorden in verband met het invullen van de aangiften, en herinneren aan bepaalde begrippen, met name wat de wetgeving aangaat. Verder worden de toekomstige doelstellingen bepaald en bespreekt men de daarvoor vereiste processen, rekening houdend met de specifieke praktijk van elke materniteit en gemeente.

Diverse hulpmiddelen en procedures worden gecreëerd om het invullen te vereenvoudigen voor de medewerkers in het werkveld. De meeste hulpmiddelen en procedures zijn beschikbaar via de link "Nuttige".