Menu

Missies

Het CEpiP stelt zich tot doel een permanent en exhaustief register aan te leggen van de perinatale gegevens (geboorten en perinatale sterfgevallen) in Brussel en Wallonië. Het programma Perinataliteit van vzw CEpiP wijdt zich dus aan de ontwikkeling van de perinatale epidemiologie ten gunste van de actoren in het werkveld (in de eerste plaats de materniteiten), de politieke autoriteiten en de wetenschappelijke wereld.

Op basis van de geboortecertificaten van Wallonië en Brussel :

  • Verzamelen en analyseren van de perinatale gegevens in Wallonië en het Brusselse Gewest door het samenstellen van een permanent gegevensbestand met gegevens over de levend en doodgeboren kinderen (vanaf 22 weken of 500gr). Dit is één van de hoofddoelstellingen van de vzw.
  • Exploiteren van het gegevensbestand in volstrekte vertrouwelijkheid, om de factoren van mortaliteit en morbiditeit bij moeder en kind te kunnen analyseren, evenals hun evolutie in de tijd.
  • Publiceren van jaarlijkse openbare rapporten over de perinatale gegevens in Wallonië en het Brusselse Gewest. Deze rapporten zijn bestemd voor de actoren uit het werkveld en voor de politieke verantwoordelijken voor de bescherming van moeder en kind op federaal, communautair en regionaal niveau. Ze bevatten de epidemiologische gegevens waarmee de verschillende openbare instanties kunnen tegemoet komen aan de wettelijke verplichtingen, opgelegd door de Algemene Directie Statistiek en de verschillende bevoegde Europese organismen.
  • Publiceren van jaarlijkse gepersonaliseerde en vertrouwelijke rapporten over de materniteiten en neonatale centra. Hun gegevens worden vergeleken met die van alle materniteiten in het betreffende gewest. Dankzij een classificering kunnen ze hun activiteit situeren ten opzichte van de andere ziekenhuizen.
  • Sensibiliseren van het medische personeel dat de geboorteaangiften invult.